Bijdrage project “de Vlucht”

Stichting de Passiebloem heeft een ondersteuningsbijdrage gegeven aan project “de Vlucht”

´.

Diaconaal Centrum De Bakkerij wordt regelmatig geconfronteerd met groepen mensen die vragen wat zij kunnen doen voor “de vluchteling”.

De Bakkerij heeft om die reden de professionele theaterproductiegroep Mobiel Theater Geurend Hooi en Vluchtelingenwerk Zuid Holland Noord benaderd om samen een voorstelling te maken rond het thema vluchtelingen. Een korte voorstelling die aanzet tot dialoog, met de vluchteling zelf, met de mensen die graag willen helpen, maar ook met hen die (h)erkenning zoeken voor hun zorgen en angsten.

Ze wil op een luchtige en creatieve manier de mensen aan het denken zetten en hen verleiden om niet alleen te praten over maar ook mét de vluchteling.

 

Doormiddel van de voorstelling “Vlucht” wil zij:

  • Een nieuwe kijk op het vluchtelingendebat bewerkstellen.
  • Het gesprek niet over, maar met de vluchteling voeren.
  • Vluchtelingen uit de noodopvang in Leiden actief in contact brengen met inwoners van Leiden.
  • Hen ruimte bieden om hun verhaal te doen, hun hoop en zorgen te delen.
  • Buurtgemeenschappen in Leiden in gesprek brengen rond deze problematiek.
  • Jongeren sensibiliseren en informeren over het vraagstuk
  • Bedrijven een aanzet geven om in gesprek te gaan met werknemers over een maatschappelijk onderwerp.
  • Ontmoeting tussen ´de Nederlander´ en de “vluchteling” bevorderen.

 

Inmiddels is de voorstelling in januari 2016 in premiere gegaan tijden de nieuwjaarsreceptie van De Bakkerij en werd er in de eerste maanden van 2016 uitgevoerd op verschillende scholen en in verschillende kerken in de Regio Leiden.

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Passiebloem

Frans Halsstraat 15

2231 BV Rijnsburg

bestuur@stichtingpassiebloem.nl