Bijdrage project “Onder Anderen”

In 2017 is een ondersteuningsbijdrage gegeven aan de ontwikkelingskosten van project “Onder Anderen” Dit project is ook uitgevoerd in het verslagjaar 2017.

Informatie over deze productie vanaf de site van Stichting “De Bakkerij”:

Na het verrassende succes van de theaterproductie “Vlucht”, die vorig jaar ruim 1600 toeschouwers trok, brengt Mobiel Theater Geurend Hooi i.s.m. Diaconaal Centrum De Bakkerij en M25 Leiden Regio in maart 2017 een nieuwe spraakmakende productie op de planken onder de titel “Onder anderen”.
In de straat, in de wijk, op school zijn we “onder anderen”. Er zijn nieuwkomers, maar onder druk van berichten in de media en signalen op sociale media van groeiende onverdraagzaamheid worden ook bestaande relaties opnieuw bevraagd. Het anders-zijn van de ander in de straat of op school wordt opnieuw ter discussie gesteld.

Angst voor de ander? Kinderen van ouders met een migratie-achtergrond moeten zich verantwoorden of zich nadrukkelijk distantiëren van het optreden van de regering in hun voormalige thuisland of de misdaden van terroristen die onder de vlag van hun geloof angst zaaien. Goede buren komen zo onverwacht en ongevraagd in de beklaagdenbank te staan. Hoe moet dat verder?
Manifesteert zich in ons land door de komst van mensen van elders een nieuw soort geslotenheid waarin de lokale cultuur steeds meer op zichzelf dreigt terug te vallen? 
Hoe gaan we dan samenleven? Zijn we bang onze eigenheid te verliezen of is er ook nog ruimte voor openheid naar ‘de ander’?


Een uitdaging voor ons allemaal -Diaconaal Centrum De Bakkerij, M25 Leiden Regio en Mobiel theater Geurend Hooi gaan de uitdaging aan om samen met het publiek in kerken, buurthuizen of scholen te onderzoeken welke aannames, verborgen vooroordelen of angsten we voor elkaar hebben. Waar komt die angst voor de ander vandaan?
Middels interactief theater laten ze het publiek hun eigen angst voor de ander onderzoeken. Maar ze gaan verder. Want ze willen samen met de toeschouwers ook kijken naar manieren om die angst te verminderen.