Over Stichting Passiebloem

Welkom op de website van Stichting Passiebloem.

De stichting is actief sinds januari 2014 en is gevestigd in Rijnsburg.

De doelstellingen van stichting Passiebloem zijn naar de wens van de oprichters als onderstaand geformuleerd:

  • Het doen van uitkeringen aan instellingen of personen die actief zijn op het gebied van het verspreiden van het evangelie, in het bijzonder het bevorderen van jeugdactiviteiten van kerkgenootschappen of christelijke organisaties binnen de regio Katwijk/Leiden, het bestrijden en voorkomen van ziekten valt daar ook onder.
  • Het doen van uitkeringen aan instellingen of personen die actief zijn op het gebied van jongeren met een beperking of oorlogskinderen. De achtergrond of herkomst van de jongeren is daarbij niet van belang.

 

Bij Stichting Passiebloem kunnen aanvragen gedaan worden voor ondersteuning van projecten, welke bij de bovengenoemde doelstellingen passen.

We ondersteunen ook graag kleinere projecten van instellingen of particulieren.

Maak voor een ondersteuningsaanvraag gebruik van het aanvraagformulier, wat via deze site te downloaden is.