Bijdragen aan individuele personen via Stichting “De Werkwissel” te Leiden

Naast de contacten met Stichting De Bakkerij, hebben we de samenwerking met Stichting “De Werkwissel” te Leiden voortgezet. Deze Stichting geeft individuele ondersteuning aan werkzoekenden met een achterstand op de arbeidsmarkt in de regio Leiden.

Middels Stichting De Werkwissel is in het verslagjaar een persoon ondersteunt door een bijdrage in noodzakelijke opleidingskosten. De begeleiding van deze personen gebeurt door Stichting De Werkwissel zelf. Stichting Passiebloem geeft een financiële ondersteuning voor gerichte activiteiten welke de betreffende persoon op weg moeten helpen naar nieuw werk. Het gaat hier om personen die door allerlei redenen buiten de boot dreigen te vallen bij het vinden van nieuw werk. Verder hebben we een bijdrage aan Stichting De Werkwissel gegeven ter bestrijding van hun algemene kosten.

Ze omschrijven hun doelstelling zelf als volgt.


De stichting biedt individuele begeleiding aan werkzoekenden uit Leiden e.o. die niet optimaal begeleid kunnen worden via de reguliere begeleidingstrajecten 
en zelf niet beschikken over de noodzakelijke middelen voor professionele coaching.